7th International Tea Forum 2017 and Expo

Uzņēmums IK “55 mārītes” laikā no 2017. gada 25.septembra līdz 30. septembrim, pateicoties Ķīnas Pārtikas produktu, vietējo produktu un dzīvnieku blakusproduktu IMPORTA UN EKSPORTA tirdzniecības kameras uzaicinājumam (CFNA) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalstam, piedalījās Starptautiskā forumā “7th International Tea Forum 2017 and Expo”, kas norisinājās Enshi pilsētā Ķīnā. Šī pasākuma ietvaros uzņēmuma pārstāvis piedalījās starptautiskajā Tēju Forumā, apaļā galda diskusijās, notika individuālas tikšanās ar dažādu valstu tēju ražotājiem, izplatītājiem, tirgotājiem, kā arī tika apmeklētas tēju plantācijas un Tēju izstāde (Expo). Rezultātā uzņēmums ir ieguvis nozīmīgu pieredzi un potenciālus sadarbības partnerus.
IK “55 mārītes” 2016.gada 18.aprīlī ir noslēdzis līgumu Nr. SKV-L-2016/62 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu komersantiem, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds projekta Starptautiskās konkurētspējas veicināšana ietvaros (projekta id.Nr.3.2.1.2./16/I/001).